آخرین اخبار

بدينوسيله به اطلاع دانشجويان ورودي نيمسال دوم سال تحصيلي 93-92 مي رساند طبق تقويم آموزشي دانشگاه در مورخ 28/10/92 لغايت 5/11/92 جهت دريافت كارت دانشجويي به حراست دانشگاه واقع در پرديس نازلو ستاد مركزي و سپس جهت انتخاب واحد به آموزش دانشكده مربوطه مراجعه نمايند.

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:1308  این هفته:21854  این ماه:84184  امسال:1072481