آخرین اخبار

 اطلاعیه پژوهشکده زیست فنآوری دانشگاه ارومیه در مورد فعالیت های علمی علیه ویروس کرونا

بدینوسیله به اطلاع کلیه پژوهشگران محترم اعم از اعضای محترم هیئت علمی کارشناسان و دانشجویان عزیز می رساند . پژوهشکده زیست فنآوری دانشگاه ارومیه پیرو رسالت علمی و اجتماعی خود در نظر دارد طرح هایی را در زمینه تولید آنتی بادی های مونوکلونال و پلی کلونال و واکسن نوترکیب بر علیه ویروس کرونا اجرا نماید.

لذا پژوهشکده زیست فنآوری از کلیه پژوهشگران دارای تجربه و علاقه مند به همکاری در این حوزه دعوت به عمل می آورد.

شماره تماس:04433440199

پژوهشکده زیست فنآوری دانشگاه ارومیه