آخرین اخبار

بدينوسيله به اطلاع همكاران عزيز دانشگاهي مي رساند نشست تخصصي آموزشي در قالب سه کميسيون تخصصي در روز 20 اسفند 92 در محل آمفي تئاتر دانشکده علوم و به شرح زير برگزار ميگردد:
کميسيون تخصصي1) کميسيون آئيين نامه ها و مقررات آموزشي شامل محور هاي :
آيين نامه هاي دوره ها و مقاطع –موارد خاص – هيات جذب و هيات مميزه
کميسيون تخصصي2) کميسيون منابع انساني آموزشي شامل محور هاي:
اعضاي هيات علمي – مديران و کارشناسان آموزشي – کارگاه هاي آموزشي و گرانت آموزشي
کميسيون تخصصي3) کميسيون دانشجو و دانشکده ها شامل محور هاي:
پذيرش دانشجو – استعداد هاي درخشان – ارائه دروس تئوري و عملي – آزمايشگاه مرکزي- فارغ التحصيلان – تنگناهاي دانشکده ها در تمام کميسيون ها اصل اساسي بايست ارتقاي فرايندها و فعاليت ها به سمت مکانيزاسيون فرآيند ها باشد .
تصویر خبر: 

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:2899  این هفته:36648  این ماه:114849  امسال:1181941