آخرین اخبار

 لازم است داوطلبان با دريافت و تكميل فرم شماره3، با توجه به جدول زمانبندي انجام مصاحبه راس ساعت 8 صبح به دانشکده های مربوطه مراجعه نمايند. داوطلبان معرفي شده دوره پرديس خودگردان، جهت آگاهي از ميزان شهريه و اطلاعات تكميلي به سايت پرديس دانشگاه اروميه مراجعه نمايند.

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:611  این هفته:21215  این ماه:92843  امسال:1031077