آخرین اخبار

به مناسبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس، دانشگاه حمایت خود از پایان نامه ها و رساله ها با موضوعیت دفاع مقدس را افزایش می دهد. 

در این راستا حمایت مالی از پیشنهاد این دسته از پایان نامه ها و رساله ها به دو برابر مبلغ معمولی افزایش یافت .