آخرین اخبار

هیات رییسه دانشگاه با اعطای یک پایه تشویقی پژوهشی به اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه که جزو پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر جهان اعلام شده اند،  موافقت کرد. 

دکتر چنگیز قبادی، دکتر جواد نوری نیا، دکتر صمد جعفرمدار، دکتر قادر رضازاده و دکتر هادی الماسی، از اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه هستند که اخیرا به عنوان پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر جهان معرفی شدند.

همچنین با اعطای یک پایه تشویقی پژوهشی دیگر نیز به دکتر الماسی به سبب انتخاب وی به عنوان پزوهشگر برگزیده کشوری هم موافت شد. 

لازم به ذکر است در هفته پژوهش نیز از  این عزیزان  توسط دانشگاه تقدیر به عمل آمده بود.