آخرین اخبار

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه به مناسبت گرامیداشت اولین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی مسابقات مختلفی ویژه دانشگاهیان برگزار می کند . در زیر به ترتیب پوستر و لینک اطلاعیه های این مسابقات را مشاهده نمایید:

1- بسیج دانشجویی با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه بمناسبت سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی برگزار می کند:  مسابقه فرهنگی  مکتب سلیمانی

http://farhangi.urmia.ac.ir/node/1828

2- فراخوان آثار هنری به مناسبت اولین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی

http://farhangi.urmia.ac.ir/node/1827

3-  مسابقه نگاهی به گفتمان سردار " به مناسبت گرامیداشت اولین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی ویژه دانشجویان دانشگاه

http://farhangi.urmia.ac.ir/node/1824

4-  مسابقه "سردار مکتب ساز" به مناسبت گرامیداشت اولین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی ویژه اعضای غیر هیات علمی دانشگاه

http://farhangi.urmia.ac.ir/node/1825