آخرین اخبار

دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ارومیه در ماه گذشته فراخوانی منتشر نمود با عنوان «زندگی دست یاری گر توست» با محتوای تولید محتواهای هنری در زمینه مقابله با شیوع ویروس کرونا وتقدیر از مدافعین سلامت و بعد از ارسال آثار توسط دانشگاهیان و داوری آنها، نتایج این مسابقه به شرح ذیل در بخش های مختلف اعلام شد: 

برندگان بخش پاکدست : 

خانم سمانه همتی و آقای فرزام قاسمی مغانجویی

برنده بخش کلیپ:

تیم آقایان: احسان فقیهان و محمد رضایی

برنده بخش پوستر: 

آقای فرزام قاسمی مغانجویی

برنده بخش نقاشی:

آقای علی مصطفوی