آخرین اخبار

مدیریت تربیت بدنی دانشگاه ارومیه برگزار میکند

وبینار آشنایی با مکملهای ورزشی

مدرس: دکتر رامین امیر ساسان

دانشیار فیزیولوژی و تغذیه دانشگاه تبریز

مربی کنترل وزن،تغذیه و ریکاوری تیمهای ملی کشتی

 زمان: دوشنبه ۲۹ دی ماه ۹۹

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09356327878

 ( واتس اپ) تماس بگیرید.