آخرین اخبار

اطلاعیه

پیرو نامه معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه ارومیه مورخ 99/10/15 در خصوص معرفی دانشجوی برگزیده تحصیلات تکمیلی دانشکده ها و پژوهشکده ها:

به اطلاع می رساند دانشجوان واجد شرایط فعالیت های پژوهشی خود را بر طبق جدول پیوست که در مدت تحصیل آنها در دانشگاه ارومیه صورت گرفته و با آدرس سازمانی این دانشگاه مستند است تا تاریخ دوشنبه 99/10/29 جهت ارزیابی به معاونین پژوهشی دانشکده ها تحویل فرمایند.

فایل جدول پیوست