آخرین اخبار

جهت بهره مندی بهتر از تجهیزات آزمایشگاهی مستقر در آزمایشگاه مرکزی از این پس تعرفه استفاده از امکانات آزمایشگاهی برای  پایان نامه ها و رساله های دانشجویان تحصیلات تکمیلی  رایگان خواهد بود. دانشجویان تحصیلات تکمیلی می توانند با ارایه معرفی نامه از معاون پژوهشی دانشکده و پروپوزال مصوب خود و پس از تامین مواد مصرفی، از خدمات و امکانات آزمایشگاه مرکزی بدون پرداخت هیچگونه وجهی استفاده نمایند.