آخرین اخبار

پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه دانشگاه ارومیه با همکاری ستاد احیای دریاچه ارومیه و موسسه پیشتازان اندیشه نو برگزار می کند:

پنجمین وبینارتخصصی

"اقتصاد آب و جایگاه آن در تصمیمات کلان احیای دریاچه ارومیه"

 زمان: چهارشنبه ١ بهمن ماه

توجه: این نشست بصورت آنلاین برگزار خواهد شد. 

ارائه آخرین دستاورد اساتید، پژوهشگران و فعالین در حوزه مسائل اقتصاد آب مرتبط با احیای دریاچه ارومیه

 برای ثبت نام وارد لینک زیر شوید 

 https://evnd.co/ZD23M

جهت دریافت راهنمایی بیشتر عدد ١ را به شماره ۰۹۱۰۴۱۶۷۸۱۵ ارسال نمایید. 

همراه با اعطای گواهی حضور 

ثبت نام برای عموم آزاد و رایگان میباشد.