آخرین اخبار

مرکز رشد، نوآوری و کارآفرینی دانشگاه ارومیه برگزار می کند

کارگاه های توانمند سازی کسب و کار

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر کارآفرینی دانشگاه ارومیه تماس حاصل نمایید.

044-32759272