آخرین اخبار

دستگاه GCMS دانشگاه که بدلیل نقص فنی، عدم پشتیبانی شرکت های خدمات دهنده بدلیل تحریم های ظالمانه،  چندین سال از ارائه خدمات آزمایشگاهی محروم مانده بود.

این دستگاه با حمایت شبکه شاعا و پیگیری های اداره امور آزمایشگاهها و کارگاههای معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بعد از شش سال تعمیر و راه اندازی گردید.

از این پس دانشجویان و اساتید محترم می توانند از طریق دفتر آزمایشگاه مرکزی دانشگاه نسبت به آنالیز نمونه های خود اقدام نمایند.