آخرین اخبار

به اطلاع می رساند پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران انجام طرح تحقیقاتی با موضوع " سنتز 8 ماده اولیه مورد نیاز در تولید رادیوداروها " را در دستور کار خود قرار داده است. مستدعی است پژوهشگران محترم نسبت به ارسال پیشنهاد مربوطه (در قالب فرمت ارسالی) به آدرس nstri@aeoi.org.ir مطابق برنامه زمان بندی مندرج در متن فراخوان پیوست اقدام نمایند.

عناوین طرحها و زیرپروژههای مربوطه این طرح شامل موارد ذیل است:

1. سنتز مشتقات پپتید RGD با خلوص بالا

 a. DOTA-(RGD)2

b. FSC-(RGD)3

2.  سنتز آگونیست و آنتاگونیست پپتید بمبزین (Bombesin )

a. DOTA-RM2

b. DOTA-RGD-BBN (7-14)

3. سنتز و فرمولاسیون درونیک اسیدها ( Dronic acids ) مورد استفاده در تولید رادیوداروها

a. Medronate (MDP)

b. Oxidronate (HMDP or HDP)

c. Etidronate (HEDP)

d. BPAMD

هم چنین متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت پژوهشگاه به آدرس www.NSTRI.ir مراجعه نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 32753210-044 واحد ارتباط با صنعت دانشگاه ارومیه تماس حاصل فرمایید.

جهت دریافت فایل های پیوست بر روی لینک های زیر کلیک کنید:

فایل پرسشنامه پروژه 

فایل طرح سنتر مواد اولیه

فایل فراخوان انجام پروژه