آخرین اخبار

دروس ارایه شده نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند جهت رویت دروس ارایه شده در ترم 992 می توانید با مراجعه به سیستم آموزشی سما از قسمت دروس ارایه شده نیمسال یا از طریق وب سایت هر دانشکده اقدام نمایند. در صورت هر گونه سوال می توانید با آموزش دانشکده یا مدیر گروه مربوطه در ارتباط باشید.