آخرین اخبار

 مجوز موزه علم و تکنولوژی دانشگاه ارومیه مسکن طبیب از سوی سازمان میراث فرهنگی و اداره کل موزه ها صادر شد.

دکتر سمانه تربتی مدیر اجرایی موزه‌های دانشگاه ارومیه در این باره گفت: پس از مرمت سازه مسکن طبیب با همکاری سازمان میراث فرهنگی، موزه علم و تکنولوژی دانشگاه ارومیه در این مکان تاریخی شروع به فعالیت نمود. این بنا با قدمت بیش از ۱۵۰ سال به خانه شخصی "دکتر ژوزف پلمپ کاکران"، بنیانگذار اولین مدرسه پزشکی به سبک نوین در ایران، مربوط می‌شود. ایشان تا آخر عمر خود در ارومیه مشغول ارائه خدمات پزشکی بوده است و اولین مدرک پزشکی مدرن ایران نیز از سوی دکتر کاکران در سال ۱۸۸۳ میلادی صادر گردید.
دکتر تربتی مدیر اجرایی موزه های دانشگاه اظهار داشت : موزه علم و تکنولوژی دانشگاه ارومیه به نمایش ابزار پزشکی و سنجش قدیمی، تجهیزات آزمایشگاهی قدیمی، ارائه اسنادی از گذشته مرتبط با پیشینه بنا و ... اختصاص دارد و با توجه به پویا بودن ساختار یک موزه، امید است در آینده شاهد غنی تر شدن بخش های دیگر موزه باشیم.