آخرین اخبار

برگزاری رویداد جذب سرمایه گذار برای ایده های طرح مزیت استانی

 معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ارومیه با همکاری مرکز رشد و نوآوری دانشگاه ارومیه برگزار می کند: 

 رویداد جذب سرمایه گذار برای ایده های نوآورانه در زمینه "بهره برداری از ضایعات محصولات کشاورزی و پسماند صنایع تبدیلی"

 با سخنرانی دکتر محمدسعید سیف، مدیر کل ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم؛ 

با حضور سرمایه گذاران بخش دولتی و خصوصی، شتاب دهنده های تخصصی، صندوق های اعتباری و خطر پذیر و مدیران ارشد دستگاه های اجرایی. 

 زمان :

یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 10

 آدرس 

skyroom.online/ch/urmiauniv/agrotechvc