آخرین اخبار

فراخوان طرح های پژوهشی پژوهشکده زیست و فناوری دانشگاه ارومیه

پیرو نامه معاونت محترم پژوهشی دانشگاه ارومیه در خصوص ضوابط و مقررات حمایت از توسعه پژوهش های فنآورانه، کاربردی و تقاضا محورو طرح های توسعه دانش فنی با قابلیت های تجاری سازی بدین وسیله از اعضای محترم هیات علمی که علاقه مند به ارائه طرح در حوزه زیست فنآوری می باشند درخواست می گردد پیشنهادیه طرح های خود را تا تاریخ 99/12/15 از طریق اتوماسیون اداری و یا آدرس Email: bioins@urmia.ac.ir و یا به طور حضوری به پژوهشکده زیست فنآوری تحویل نمایند.

در ضمن بر اساس اعلام معاونت محترم پژوهشی دانشگاه طرح هایی که واجد شرایط زیر باشند در اولویت حمایت خواهند بود:

1. طرح های با سطح آمادگی(TRL)  بالا

2. مطابق با نیاز های بازار و ترجیحا تقاضا محور

3. طرح های پاسخ گو به نیاز های پژوهشی سازمان ها و نیازمندی جامعه و صنعت

4. طرح های مورد حمایت سرمایه گذاران بالقوه

 

جهت دریافت فرم های مربوط بر روی لینک های زیر کلیک کنید:

فرم امکان سنجی

فرم پیشنهادی

فرم قرارداد

فلوچارت مراحل کار