آخرین اخبار

روز مهندس در تقویم رسمی ایران روز پنجم اسفندماه می‌باشد. این روز به یاد دانشمند بزرگ ایرانی خواجه نصیرالدین طوسی به ثبت رسید. 

دانشمندان آنچه را هست، کشف می‌کنند
و مهندسان آنچه را نیست، خلق می‌کنند
۵ اسفند زادروز خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس را خدمت تمامی دانشگاهیان دانشگاه ارومیه بالاخص اساتید، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مهندسی تبریک عرض می نماییم.