آخرین اخبار

 جهت مشاهده شماره تماس کارشناسان آموزش دانشکده های دانشگاه ارومیه از طریق لینک زیر به سایت معاونت اموزشی دانشگاه مراجعه نمایید:

http://amuzeshi.urmia.ac.ir/node/1415