آخرین اخبار

براساس مصوبه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان در راستای اجرای بند (ز) تبصره 9 قانون بودجه سال جاری مبنی بر تخصیص یک درصد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی به انجام طرح‌های تحقیقاتی،  طرح‌های مصوب سال 99 ابلاغ شدند.

 براساس اعلام رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و دبیر کارگروه، پس از انتخاب عناوین اولویت‌های پژوهشی سال 99 و انجام فراخوان عمومی، تعداد 35 پروپوزال دریافت شد و مورد داوری قرار گرفت و درنهایت 10 پروپوزال به تصویب نهایی رسید. تعداد هفت مورد از پروپوزال‌های تصویب شده متعلق به اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه می‌باشد. اعتبار ابلاغی به طرح‌های مصوب دانشگاه ارومیه بالغ بر 16 میلیارد ریال است که بیش از 70 درصد اعتبار پژوهشی دستگاه‌های اجرایی استان را شامل می‌شود. عناوین طرح‌های مصوب دانشگاه ارومیه به شرح زیر است:

کسب این دستاورد مهم، جایگاه دانشگاه ارومیه را در پیشبرد امر پژوهش و توسعه فناوری در استان آذربایجان غربی آشکار می‌سازد و ایفای رسالت اجتماعی این دانشگاه در اثرگذاری در سطح جامعه را بیش از پیش نشان می‌دهد. معاونت پژوهش و فناوری ضمن تبریک موفقیت کسب شده به خانواده دانشگاه ارومیه برای مجریان طرح‌های منتخب آرزوی موفقیت می‌نماید.