آخرین اخبار

مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت دانشگاه ارومیه برگزار می کند

دوره آموزش نرم افزار ArcGis