آخرین اخبار

با توجه به شرایط کرونایی قرمز شهرستان اروميه وضعيت جديد دانشگاه اروميه بر اساس تصمیمات ستاد کرونا تا اطلاع ثانوی به شرح ذيل اعلام ميگردد:

 ١- تمامي  فعاليتهاي حضوري اداري، آموزشي و پژوهشي مگر فعاليتهاي ضروري به تشخيص مسئول مربوطه تعطيل مي باشد.

٢-به اطلاع دانشجویان و مراجعان محترم دانشگاه ارومیه می رساند ارائه هرگونه خدمات از جمله تسویه حساب، صدور مدرک و ... تعطیل می باشد.

 ۳- خوابگاههای دانشجویی تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد.

 ۴- سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی و کارمندی در این ایام مهیا نخواهد بود.

۵- آموزش مجازی همچنان مطابق با برنامه ترمی  ادامه خواهد یافت.

 ۶-  دانشجویان کلینیک دانشکده دامپزشکی بر اساس دستور العمل معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ( بدون درخواست خوابگاه) فعالیت خواهد نمود.

 ۷- واحدهای تابعه دانشگاه در خوی و میاندوآب بر اساس شرایط شهرستان خود عمل خواهند نمود.

روابط عمومی دانشگاه ارومیه