آخرین اخبار

اطلاعیه در مورد فعالیت مرکز زبان دانشگاه ارومیه

به اطلاع دانشجویان و همشهریان محترم می رساند:

 با توجه به اتمام قرارداد، از ابتدای سال 1400 «شرکت رویای دانش ارتباط سبز» بعنوان نماینده مرکز تخصصی زبان دانشگاه ارومیه شناخته نشده و شرکت مذکور به شکل مستقل به فعالیت خویش ادامه خواهد داد.

متعاقبا شرکت دیگری که نمایندگی مرکز زبان دانشگاه را عهده دار می شود، اطلاع رسانی خواهد شد.

بدیهی است دانشگاه ارومیه در خصوص آن دسته از زبان آموزانی که در سال گذشته ثبت نام نموده و دوره آموزشی ایشان در حال اجرا می باشد متعهد به ارائه گواهی پایان دوره از طرف دانشگاه می باشد. لیکن برای هرگونه ثبت نام جدید در سال 1400 تعهدی به ارائه گواهی پایان دوره آموزشی ندارد.

روابط عمومی دانشگاه ارومیه