آخرین اخبار

حضور مدیرکل اطلاعات استان آذربايجان غربي در سامانه سامد

به اطلاع مي رساند مدیرکل محترم اطلاعات استان آذربايجان غربي شنبه 1400/01/14 ازساعت 11/30 الی 13 با حضور در سامانه ارتباط مردم با دولت (سامد) از طریق شماره تلفن111 بصورت مستقیم پاسخگوی مردم عزیز  استان خواهد بود. 

روابط عمومي دانشگاه اروميه