آخرین اخبار

با توجه به اینکه بانک اطلاعاتی سامانه امید توسط سازمان بیمه سلامت کشور جهت یکپارچه سازی اطلاعات بیمه شدگان در سطح کشور راه اندازی شده است و کلیه کارکنان دولت اعم از شاغل ، بازنشسته و موظف می بایست در این سامانه ثبت نام نمایند.

 

آدرس سامانه:                                          http://bimehsalamat.ir