آخرین اخبار

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان پذیرفته شده نهایی مقطع دکتری تخصصی می رساند دانشجویان متقاضی استفاده از خوابگاه باید در ثبت نام اینترنتی و مرحله "صفحه فرم اطلاعات تکمیلی"، علاوه بر انتخاب گزینه "متقاضی خوابگاه هستم"، برای "نوع سکونت" نیز عبارت "متقاضی خوابگاه هستم" را انتخاب نمایند تا برنامه ریزی لازم و در زمان مقرر برای تخصیص خوابگاه این عزیزان انجام گردد. برای آگاهی از مدارک لازم جهت تخصیص خوابگاه و جزئیات مربوطه، به فایل ضمیمه همین اطلاعیه مراجعه فرمایید.

دریافت فایل