آخرین اخبار

لیست تکمیلی فراخوان جذب اعضای هیأت علمی شهریور 1393


به اطلاع متقاضیان جذب هیأت علمی می رساند که لیست تکمیلی پیوستی در صورت فراخوان تکمیلی شهریور 93 به پورتال مرکز جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزوده خواهد شد.


 لیست تکمیلی فراخوان جذب اعضای هیأت علمی شهریور 1393