آخرین اخبار

چهارمین جلسه آموزشی بسیج کارکنان با موضوع «تحولات اخیر منطقه، تحلیل ها و رویکردها» با حضور استاد ارجمندزاده، روز دوشنبه 28 مهرماه راس ساعت 11:30 در سالن شورای ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه برگزار خواهد شد.

از عموم اعضای محترم بسیج کارکنان (فعال و عادی) و سایر همکاران علاقمند جهت حضور در این جلسه دعوت به عمل می آید.

شورای فرماندهی پایگاه شهید یعقوبی دانشگاه ارومیه