آخرین اخبار

بسمه تعالی

به اطلاع اساتید و کارکنان محترم دانشگاه ارومیه می رساند؛ جلسه دو هفتگی هیئت امام حسن مجتبی(ع) روز سه شنبه  1393/7/29 از ساعت  20/30 الی 22 شب در حسینیه امام حسن مجتبی(ع) واقع در پردیس دانشگاهی (ساختمان پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه) برگزار خواهد شد.

سخنران: دکتر سید مهدی صالحی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه

مداحی و قرائت زیارت آل یاسین: برادر سعید عنانی

از کلیه اساتید و همکاران علاقمند به همراه خانواده جهت حضور در این مراسم معنوی دعوت به عمل می آید.

هیئت امام حسن مجتبی(ع) دانشگاهیان دانشگاه ارومیه