آخرین اخبار

 آخرین وضعیت بارش و تراز سطح آب دریاچه ارومیه

بر اساس آمار اخذ شده، میزان بارش در سال آبی جدید و مقادیر مشابه آن در سال های گذشته به شرح زیرمی باشد. لازم به ذکر است که در بارش های اخیر هیچ فعالیت بارور سازی ابرها صورت نگرفته است و کاملاً فرایند طبیعی می باشد.

دوره زمانی

متوسط بارش حوضه آبریز دریاچه (میلیمتر)

متوسط بارش استان

(میلیمتر)

سال آبی 94-93

(از مورخه 93/7/1 الی 93/7/28)

86.4

75.9

سال آبی 93-92

(از مورخه 92/7/1 الی 92/7/28)

0.6

5.5

دراز مدت

(از مورخه اول مهر الی 28مهر)

14.9

15.3

 

 

تراز سطح آب (ارتفاع از سطح آزاد آب دریاها) در دریاچه ارومیه نسبت به زمان مشابه سال قبل 2 سانتی متر افزایش یافته است. این مقدار در مهرماه سالجاری ( قبل از شروع بارش ها)  به میزان  1270.14 متر از سطح آزاد دریا بوده است. مقدار تراز سطح آب دریاچه ارومیه، امروز مورخه 93/7/28 به میزان 1270.35 گزارش شده است. قابل توجه می باشد که تراز اکولوژیک دریاچه 1274.1 متر می باشد و حداکثر میزان گزارش شده آن 1278.41 در مورخه 1374/3/23 بوده است.

 پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه 

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:513  این هفته:39008  این ماه:185955  امسال:1536411