آخرین اخبار

باسمه تعالی

پنجمین جلسه آموزشی بسیج کارکنان دانشگاه ارومیه با موضوع «نکات کلیدی در تربیت فرزند» با حضور استاد عبادی از قم برگزار خواهد شد.

 از عموم کارکنان بسیجی و کلیه همکاران دعوت می شود در این جلسه شرکت فعال داشته باشند.

به اطلاع همکاران می رساند در صورت شرکت مستمر عزیزان در جلسات آموزشی گواهی شرکت در دوره به ایشان اعطاء خواهد. 

زمان: سه شنبه  1393/08/06، ساعت 11:30

مکان: سالن شورای ستاد مرکزی

شورای فرماندهی پایگاه شهید یعقوبی دانشگاه ارومی