آخرین اخبار

بنابر اعلام شرکت تعاونی مسکن کارگران:


نظر به اینکه پرونده شرکت تعاونی طبق مصوب کمیسیون تفکیک و کارشناسی انجام یافته و مقرر گردید، آماده سازی معابر به عهده شرکت تعاونی بوده و بعد از اجرا و در صورت تایید آن، تحویل معاونت فنی و عمرانی گردد لذا با توجه به نقشه های پروفیلی، آماده سازی معابر نیاز به خاکبرداری و کد بندی قطعات دارد و همکاری اعضای محترم جهت تصمیم گیری و تبادل نظر در این برهه بر سرعت امورات محوله خواهد افزود. خواهشمند است روز دوشنبه در مورخه 19/08/93 رأس ساعت 10 صبح در محل دانشکده دامپزشکی حضور بهم رسانند.

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:274  این هفته:32055  این ماه:158457  امسال:1683935