آخرین اخبار

به اطلاع كليه پذيرفته شدگان نيمه متمركزمرحله تكميل طرفيت مقطع دكتري دانشگاه اروميه مي رساند، جهت انجام مصاحبه درتاريخ هاي مندرج در اطلاعيه سازمان سنجش و آموزش كشوربا در دست داشتن مدارك مذكور در اطلاعيه آن سازمان، جهت مصاحبه به گروه هاي آموزشي مربوطه مراجعه فرمايند.

ضمناً كليه پذيرفته شدگان محترم كه براي مصاحبه مراجعه مي نمايند مبلغ 250000 ريال به شماره حساب 2177520012007 به نام عوايد اختصاصي دانشگاه واريز نموده وفيش واريزي را جهت ارائه به همراه داشته باشند.

آدرس دانشكده هاي دانشگاه اروميه (گروه هاي مربوطه) جهت مراجعه حضوري :

1 )علوم پایه :دانشکده علوم ارومیه - کیلومتر 11 جاده سرو – پردیس نازلو
2 )فنی ومهندسی: دانشکده فنی ومهندسی ارومیه - کیلومتر 11 جاده سرو – پردیس نازلو
3 )دامپزشکی: دانشکده دامپزشکی، ارومیه - کیلومتر 11 جاده سرو – پردیس نازلو
4 )مجموعه علوم اقتصادی،حسابداری: دانشکده اقتصاد ومدیریت، ارومیه - کیلومتر 2 جاده سرو- دانشکده اقتصاد ومدیریت
5 )مجموعه تربیت بدنی: دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی، ارومیه - کیلومتر 11 جاده سرو – پردیس نازلو
6 )علوم انسانی/ زبان: دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، ارومیه – خیابان والفجر 2 – روبروی صدا وسیما
7 )منابع طبیعی: دانشکده منابع طبیعی، ارومیه - کیلومتر 11 جاده سرو – پردیس نازلو
8 )کشاورزی: دانشکده کشاورزی، ارومیه - کیلومتر 11 جاده سرو – پردیس نازلو
9 )الكترونيك: خيابان شهيد بهشتي، پرديس دانشگاه اروميه، گروه(مركز ميكرو الكترونيك)

10)آدرس پردیس دانشگاه اروميه: ارومیه_ خیابان شهید بهشتی_ پردیس دانشگاه اروميه

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:57  این هفته:31838  این ماه:158240  امسال:1683718