آخرین اخبار

بازدید هیأت بلندپایه گروه ژاپنی جایکا از پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه

در پی توافق دولت ژاپن با جمهوری اسلامی ایران بر همکاری های مشترک در روند  احیای دریاچه ارومیه، گروه جایکا (بخش همکاری های بین المللی دولت ژاپن) قرارداد همکاری با وزارت نیرو در ارتباط با تهیه مدل تصمیم یار (DSS) حوضه آبریز دریاچه ارومیه منعقد نموده است. در این ارتباط هیأتی از مدیران و کارشناسان این گروه ژاپنی، در روز یکشنبه مورخه 93/8/25 بازدیدی از امکانات و تجهیزات پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه به عمل آوردند. در جلسه مشترک هیأت ژاپنی با مدیران و پژوهشگران بخش آب پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، ظرفیت ها و زمینه های همکاری مشترک بررسی گردید. در ادامه متخصصین گروه جایکا به همراه مسئولین پژوهشکده از سد و شبکه حسنلو و از سد و شبکه شهرچای بازدید داشتند و نکته نظرات موجود در ارتباط با دریاچه و حوضه آبریز آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:1391  این هفته:35444  این ماه:128624  امسال:1441879