آخرین اخبار

با موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشکده ها و رشته های جدید در دانشگاه ارومیه راه اندازی می گردد.


 


به گزارش روابط عمومی دانشگاه، با پیگیری های مستمر رییس و هیأت رییسه، دو دانشکده  شیمی  و  برق و کامپیوتر  در دانشگاه تأسیس می گردد.


همچنین دو رشته منابع طبیعی آسیب شناسی جنگل در مقطع کارشناسی ارشد و زبان و ادبیات ترکی استانبولی در مقطع کارشناسی در راستای ایجاد رشته های جدید و متناسب با نیازهای منطقه مورد موافقت شورای گسترش آموزش عالی قرار گرفت.


گفتنی است: دانشگاه ارومیه همزمان با دانشگاه گرگان برای اولین بار رشته منابع طبیعی آسیب شناسی جنگل را در کشور راه اندازی نموده و همچنین دومین دانشگاه بعد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران می باشد که رشته زبان و ادبیات ترکی استانبولی را راه اندازی نموده است و از سال آینده، برای این رشته ها، پذیرش دانشجو صورت خواهد گرفت.


لازم به ذکر است دانشکده " شیمی"  پیش از این به عنوان زیرمجموعه دانشکده علوم و " برق و کامپیوتر" به عنوان زیر مجموعه دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ارومیه فعالیت می کرد.