آخرین اخبار

به اطلاع همکاران گرامی می رساند مهلت ثبت نام کاندیداهای مجمع صنفی کارکنان تا بیست و نهم آذرماه تمدید شد و همچنین برخی از معاونت ها و حوزه ها که تعداد نمایندگان آنها، دو نفر بود به یک نفر تقلیل یافت. 


اصلاحیه: تعداد نمایندگان معاونت ها، حوزه ها و قسمتهای مختلف دانشگاه


-حوزه ریاست، روابط عمومی، هیأت جذب، دفتر مرکزی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، دفتر حقوقی و طرح های عمرانی  (یک نفر)


-معاونت پژوهشی و فناوری اطلاعات و کتابخانه مرکزی( یک نفر)


- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و ستاد شاهد و ایثارگران( یک نفر)


-معاونت فرهنگی و اجتماعی(یک نفر)


-معاونت دانشجویی و درمانگاه و مدیریت تربیت بدنی (یک نفر)


-دانشکده دامپزشکی و کلینیک( یک نفر)


-دانشکده های اقتصاد و هنر( یک نفر)


-اداره حراست و حفاظت فیزیکی( یک نفر)


-دانشکده ادبیات( یک نفر)


-مرکز آموزش عالی شهیدباکری میاندوآب( یک نفر)


-دانشکده های تربیت بدنی ( یک نفر)


-دانشکده منابع طبیعی( یک نفر)


-دانشکده فنی و مهندسی( یک نفر)


-دانشکده کشاورزی( یک نفر)


-دانشکده علوم( یک نفر)


-دانشکده فنی خوی( یک نفر)


-مدیریت برنامه ریزی و امور مالی( یک نفر)


- پردیس شهر( یک نفر)


-پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، زیست فناوری و نانو( یک نفر)


- مرکز آموزش نیمه حضوری ارومیه و زبان های خارجی( یک نفر)


- معاونت توسعه و پشتیبانی نیروی انسانی( یک نفر)


- پشتیبانی و تأسیسات و حمل و نقل و تدارکات( یک نفر)


- فضای سبز و مزارع و باغات( یک نفر)


 انتخاب نفراتبراساس برگزاری انتخابات عمومی میباشد لذا کلیه همکاران واجد شرایط که مایل به کاندیداتوری میباشند، می توانند بدون در نظر گرفتن تعداد فوق الاشاره درخواست خود را ارائه نمایند. 


 هیأت اجرایی برگزاری انتخابات مجمع صنفی کارکنان دانشگاه ارومیه

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:1050  این هفته:33959  این ماه:156197  امسال:1690916