آخرین اخبار

به اطلاع كليه اساتيد محترم و دانشجويان گرامي كه تا پايان نيمسال اول سالتحصيلي94-93 قصد دفاع از پايان نامه دارند مي رساند تا پايان وقت اداري مورخ 15/11/1393 بايد مجوز دفاع خود را از اداره كل تحصيلات تكميلي دانشگاه ( با در دست داشتن فرم شماره 1) دريافت نمايند و شايان ذكر است كه آخرين مهلت دفاع از پايان نامه مورخ 30/11/1393 مي باشد.


ضمنا در مورخ 16 الي 30 بهمن ماه هيچگونه مجوزي از طرف اداره كل تحصيلات تكميلي دانشگاه جهت دفاع از پايان نامه صادر نخواهد شد.

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:1143  این هفته:34052  این ماه:156290  امسال:1691009