آخرین اخبار

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مجله  Veterinary Research Forum از روز 9 ژانویه سالجاری دردر پورتال خروجی پایگاه اطلاعاتی PubMed قرار گرفت.  PubMed مهمترین ابزار برای جستجوی پایگاه داده‌های آزاد (دیتابیس) مدلاین است، که حاوی اطلاعات بیبلیوگرافی پژوهشی برای تمام رشته‌ای علوم پزشکی و زیست‌شناسی است. این پایگاه که توسط مرکز ملی اطلاعات بیوتکنولوژی (NCBI=National Center for Biotechnology Information) واقع در کتابخانه ی ملی پزشکی آمریکا (NLM) تهیه شده است تا سال ۲۰۰۸ حاوی ۱۷ میلیون عنوان بود که قدیمیترین آنها به سال ۱۸۶۵ باز می‌گردد. ما این موفقیت را به همکاران سخت کوش این مجله تبریک عرض می نماییم.


لازم به ذکر است که این مجله دارای رتبه علمی و پژوهشی از وزارت علوم بوده و دارای نمایه معتبر ISI  و ISC می باشد.


وب سایت این مجله با آدرس http://vrf.iranjournals.ir قابل دسترسی برای علاقمندان می باشد.