آخرین اخبار

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، این سخنرانی به همت  پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه و با همکاری کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی ترتیب یافته و توسط دکتر دیوید روزنبرگ  عضو هیأت علمی  دانشگاه یوتای آمریکا با عنوان Managing Water for the Environment in a Near Optimal World و با همین موضوع ارائه خواهد شد.

 کلیه علاقمندان و صاحبنظران در زمینه مدیریت آب و محیط زیست می توانند در صورت تمایل به شرکت در سخنرانی مذکور، درخواست خود را حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 24/10/93 به ایمیل  پژوهشکده به آدرس urmialake@urmia.ac.ir اعلام فرمایند . 

 زمان سخنرانی روز یکشنبه مورخ 28/10/93 ساعت10 صبح لغایت 12 بوده و در پردیس شهر دانشگاه واقع در خیابان شهید دکتر بهشتی، پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، سالن کنفرانس ایراد می گردد.