آخرین اخبار

 


دستگاه گرم کننده آب موتور خانه در 4 دقیقه 


آقای علی وفایی با همکاری آقای کریم دوستی آذر (همکاران تأسیسات دانشگاه ارومیه) طی ابتکاری جالب دستگاه گرم کننده آب سرد موتورخانه را ارائه نموده است.


وی علت این اقدام را "طولانی بودن زمان لازم برای گرم کردن آب" دانست.


بدین ترتیب با استفاده از این دستگاه، دمای جوش مقدار مشخص آبی که در حالت عادی به 40 دقیقه زمان نیازمند است، به 4 دقیقه کاهش داده می شود که در پایین آوردن هزینه مصرف گاز و برق بسیار موثر است.


ویژگی ها:


1.به هیچگونه منبع گرمایشی (آتشی) وابسته نیست.


2.هزینه بسیار کم در مقایسه با موتورخانه ها


3. عدم رسوب گیری در طول مدت حداقل 5 سال


 


بهترین کاربردها:


<!--[if !supportLists]-->1.موتورخانه های خوابگاه ها


<!--[if !supportLists]-->2.موتورخانه های سلف سرویس ها


<!--[if !supportLists]-->3.موتورخانه های سایر موسسات نظیر پادگان ها، هتل ها و اماکن عمومی.


 


 


آقای علی وفایی همچنین در پایان سخنان خود از حمایت های دکتر حب نقی رییس دانشگاه، دکتر رضا زاد معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی و رسول اکبری مدیر امور پشتیبانی دانشگاه تقدیر نمود.


روابط عمومی دانشگاه ارومیه نیز از زحمات ایشان و آقای کریم دوستی آذر قدردانی نموده و آرزوی سرافرازی و سربلندی همه ی فرزندان ایران را دارد.