Public Relations News Website

امروز

چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰

اخــبـار مزايده و مناقصه

دانشگاه ارومیه در نظر دارد زمین چمن مصنوعی پردیس شهر خود را طبق شرایطی از طریق مزایده مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به اجاره واگذار نماید....
آگهی مزایده دانشگاه ارومیه در نظر دارد اجاره استخر پردیس شهر را از طریق مزایده عمومی و با جزییات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه...
فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی فاز اول طرح جامع آبرسانی پردیس نازلوی دانشگاه ارومیه 
دانلود نمونه قرارداد اجاره
آگهی استعلام سالن ورزشی،زمین چمن،ایستگاه دوچرخه نمونه قرارداد ایستگاه دوچرخه سواری نمونه قرارداد زمین چمن مصنوعی نمونه قرارداد سالن ورزشی  

Pages

چند رسانه ای

دانشگاه اروميه در رسانه ها

تماس با ما

تماس با ما

آدرس : استان آذربايجان غربي - اروميه

کيلومتر 11 جاده سرو - دانشگاه اروميه

شماره تلفنخانه : 43-32752741-044

کدپستي : 5756151818

صندوق پستي : 165

پست الکترونيکي : publicrelation@urmia.ac.ir