Public Relations News Website

امروز

پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲

انتشارات چاپ کاغذی دانشگاه ارومیه در سال 1393


به گزارش روابط عمومی، انتشارات دانشگاه ارومیه در سال 1393 در مجموع هفت کتاب کاغذی و 7 کتاب EBOOK در زمینه های مختلف منتشر کرده است که در این قسمت به معرفی کتاب های کاغذی پرداخته می شود.


 اين فهرست، عنوان را با اطلاعاتی درباره نام مولف، مترجم، سال چاپ، نوبت چاپ و بهای کتاب بازتاب داده است.


 


عنوان: نابرابری های آموزشی( برنامه ریزی، نظریه ها و مدل ها )


مولف: محمد حسنی،میرنجف موسوی و مریم سامری


ناشر: دانشگاه ارومیه


سال نشر: 1393


قیمت: 100000 ریال


مسئله نابرابری های آموزشی، از جمله مسائل مهم تمام نهاد های آموزش و پرورش در جهان است که توجه بسیاری از اندیشمندان تعلیم و تربیت و جامعه شناسان را به خود جلب کرده است. چرا که محققان و اندیشمندان بر این باور هستند که از میان تمام نهاد های موجود در جامعه، تنها از طریق سیستم آموزشی است که می توان در جامعه برابری ایجاد کرد.


کتاب حاضر، به منظور بررسی و معرفی نابرابری ها، مدل ها و تئوری ها در 7 فصل تألیف شده اس ی های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بررسی می شود و در انتهای فصل، برنامه ریزی آموزشی مطرح می گردد.فصل دوم کتاب، نابرابری جنسیتی را توضیح می دهد. در این فصل رویکرد های مطرح در آ موزش  دختران ارائه شده و در این زمینه نابرابری بین زنان و مردان از دیدگاه دین مقدس اسلام و اندیشمندان اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل سوم به بررسی نظریه های نابرابری آموزشی از دیدگاه مکاتب مختلف پرداخته شده است و نیز فصل چهارم، از دیدگاه دین مقدس اسلام، موضوع نابرابری و عدالت را بررسی می کند. فصل پنجم کتاب حاضر، خصوصی سازی و ارتباط آن را با نابرابری آموزشی بررسی می کند.استفاده از شاخص ها برای اندازه گیری نابرابری آموزشی در نشریات بین المللی مرتبط با تعلیم و تربیت سابقه ای چندین ساله دارد. در این کتاب، فصل ششم، به بررسی شاخص های آموزشی می پردازد و فصل هفتم مدل های رتبه بندی مناطق آموزشی را مدنظر قرار می دهد.


 عنوان: علوم نانو: کاربردهایی در نانوبیوتکنولوژی و نانوبیولوژی


ترجمه:مهدی محمدزاده


ناشر: دانشگاه ارومیه


سال نشر: 1393


قیمت:200000 ریال


کتاب علوم نانو (Nanoscience)تالیفP.Houdy ، P.Boisseau،M.Lahmaniاز انتشارات موسسه ی Springer در سال 2010(آخرین چاپ) در زمینه نانوبیوتکنولوژی، و نانوبیولوژی (با628 شکل و 40 جدول) شامل 26 فصل با سه بخش که بخش اول کلیاتی در مورد نانوبیوتکنولوژی، بخش دوم روش های نانو بیوتکنولوژی و بخش سوم کاربردهای نانوبیوتکنولوژی می باشد.


مطالب این کتاب با سرفصل های ارائه شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی همخوانی داشته، حاوی مطالب اساسی و ضروری نانوبیوتکنولوژی پایه وپزشکی می باشد، لذا این مجموعه علاوه  بر دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (Ph.D)رشته ی نانوبیوتکنولوژی پایه و پزشکی، برای دانش پژوهان و دانشجویان رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، علوم آزمایشگاهی، زیست شناسی، پرستاری و مامایی، علوم تغذیه، توانبخشی، فن آوری های نوین پزشکی و سایر رشته های مرتبط بسیار مناسب است.


کتاب حاضر ترجمه 5 فصل( از فصل 22 تا فصل 26) است.


عنوان: مهندسی آبرسانی شهری


تألیف: مرتضی خلیلیان


ناشر: دانشگاه ارومیه


سال نشر: 1393


قیمت: 220000 ریال


آب مهم ترین سرمایه ملی است که جایگزینی برای آن وجود ندارد و نظر به اینکه آب از اهمیت حیاتی برای هر جامعه برخوردار است، طرح های آبرسانی نیز به تبع آن از اهمیت شایانی برخوردار بوده و از جمله اساسی ترین زیرساخت های هر منطقه می باشد.


لذا جهت برآورده نمودن نیازهای آبی هر منطقه بایستی مراحل مختلف آبرسانی شامل: تأمین، تصفیه، انتقال، ذخیره و توزیع آب به صورت اصولی و بر اساس ضوابط فنی و استانداردهای تدوین شده صورت گیرد.


در این کتاب که مشتمل بر 10 فصل می باشد، سعی شده است کلیه مبحث تئوریک مورد نیاز در طراحی و محاسبات سامانه های آبرسانی ارائه شود و تعدادی از نرم افزارهای کاربردی معرفی گردد.


هدف از تهیه و نگارش این اثر، ارائه اطلاعات اولیه طراحی و مهندسی برای آشنایی با جنبه های متنوع سامانه های آبرسانی به مهندسین صنعت آب به صورت روزآمد،کامل، عملی و اجرایی می باشد.


لذا در این اثر به دلیل عدم وجود منبعی به روز و کارآمد، تلاش شده است تا مجموعه ای از مبانی و پایه های اصلی و تئوریک و همچنین ملاحظات فنی مورد استفاده در زمینه طراحی سامانه های آبرسانی مطابق با ضوابط و استانداردهای ایران به علاقه مندان ارائه شود.


عنوان: هیدرولیک جریان در کانال ها و رودخانه ها


تألیف: والتر اچ.گراف و م.س آلتیناکار


مترجم: دکتر میر علی محمدی


ناشر: 1393


قیمت: 300000 ریال


آب منبع زندگی و انرژی است. از روزگاران کهن، بشر نیاز به منابع آب قابل دسترس را به خوبی فهمیده است و استفاده از آبراهه ها و کانال ها از نیازهای مهم انسان بوده است. رودخانه ها همواره به منظور تأمین نیازهای بشر برای مثال در کشاورزی، حمل و نقل، تولید انرژی، مدیریت وکنترل سیلاب وآلودگی یا به عنوان سرحدات و نواحی مورد استفاده قرار گرفته اند. هدف شکوفایی اقتصادی حاصل از مالکیت اکولوژیکی مربوط به سیستم های رودخانه نیز باید به آنها اضافه شود. موضوع هیدرولیک رودخانه، مطالعه تطابق فیزیکی طبیعت را که توسط آبراهه های مصنوعی، به عنوان کلیدی مهم در محیط زیست محسوب می شوند، در بر دارد. بحث در یافته های علمی امروزی از لحاظ هیدرولیک آبراهه ها و کانال ها، هدف اساسی این کتاب به شمار می آید.


این کتاب که به اختصار هیدرولیک جریان در کانال ها و رودخانه ها نامگذاری شده، مشتمل بر 9 فصل بلند و کوتاهی است که موضوعات مربوط به جریان و فرآیندهای حمل در کانال ها با اشکال هندسی ساده، ارائه می دهد. مطالب تهیه شده، فقط به مطالعه جریان یک بعدی محدود می شود. برخی مطالب مربوط به آبراهه ها که با عنوان کانال ها (مصنوعی) مطرح شده است، به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته اند و همواره تلاش بر این بوده تا از آوردن مطالب اضافی که موجب حجیم شدن کتاب می شد پرهیز شود. در اثنای کتاب، به مفاهیم هیدرولیکی موضوعات، تاکید و توجه بیشتری شده است. شایان ذکر است که برخی عناوین هیدرولوژی، چون ریخت شناسی (ژئومورفولوژی) یا مهندسی رودخانه مورد نظر نبوده است.


مقدمه ای از کلیات (فصل1) و ملاحظات نظری هیدرودینامیک( فصل2) اولین بخش کتاب را تشکیل می دهد. در بخش دوم، جریان در کانال ها شامل: جریان در کانال ها شامل: جریان یکنواخت (فصل3)، جریان غیر یکنواخت (فصل4) و جریان ناپایدار یا غیر دایمی (فصل5) مورد بحث قرار گرفته است. بخش سوم به فرآیندهای حمل ( یا انتقال) از قبیل حمل رسوب( فصل6)، جریان های گل آلود (فصل7) اختلاط و حمل مواد (فصل8)، و آب شستگی موضعی (فصل9)، اختصاص دارد.


کتاب حاضر برای تدریس در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های مهندسی عمران (عمران، آب، سازه های هیدرولیکی و محیط زیست) و مهندسی کشاورزی ( تاسیسات آبیاری) تدوین شده است. در عین حال می تواند مورد استفاده کارشناسان، مهندسان مشاور طراح و مجری طرح های مهندسی آب، رودخانه و سازه های هیدرولیکی نیز قرار گیرد. با توجه به مجموعه مطالب تدوین یافته، می توان گفت که این کتاب قادر به تامین نیازهای آموزشی دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد است، برای دوره های دکتری نیز مرجع قابل استفاده ای است. چون اغلب مطالب کتاب از مقالات و کتاب های  منتشر شده در سال های اخیر تهیه گردیده است.


عنوان: مکانیک خاک


مولف: دکتر کاظم بدو


ناشر: دانشگاه ارومیه


سال نشر: 1393


قیمت:80000  ریال


مکانیک خاک یکی از دروس مهم رشته هایی چون مهندسی عمران، مهندسی آب، مهندسی زیست و بهداشت محیط می باشد و کتاب حاضر برای استفاده دانشجویان و دانش آموختگان این رشته ها می تواند مفید باشد.شناخت خصوصیات و رفتار خاک برای مهندسین طراح و ناظر دست اندر کار طراحی و اجرا، از ضروریات به شمار می رود به طوری که عدم شناخت کافی از علم مکانیک خاک، احتمال اشتباه در طراحی ژئوتکنیکی سازه ها و خطا در تصمیم گیری در حین نظارت و اجرای سازه ها را بالا می برد.


این کتاب حاصل بیش از دو دهه مطالعه، تحقیق و تدریس مولف در موضوع مکانیک خاک و ژئوتکنیک می باشد. کتاب دارای 9 فصل است و پس از فصل مقدماتی اول، فصول دوم تا هشتم به مبانی اصلی و کلاسیک  مکانیک خاک می پردازد. این مبانی شامل پارامترهای اساسی و روابط جرمی حجمی خاک (فصل دوم)، دسته بندی و شناسایی خاک ها(فصل سوم)، تراکم خاک(فصل چهارم)، فشار آب حرفه ای، تنش موثر و موئینگی در خاک ها(فصل پنجم)، حرکت آب در خاک(فصل ششم)، تحکیم و نشست یک بعدی خاک(فصل هفتم) و تئوری گسیختگی و مقاومت برشی خاک(فصل هشتم) می باشد. فصل نهم به مبحث جدیدی می پردازد که کمتر در کتاب های کلاسیک مکانیک خاک به آن پرداخته شده است، و آن، مدل های انتقالی آلودگی در خاک، یا مقدمه ای بر ژئوتکنیک زیست محیطی است. در این فصل، پس از شرح مختصری از مکانیزم های انتقالی آلودگی در خاک به تشریح خلاصه گونه مدل های فیزیکی انتقال آلودگی در خاک پرداخته شده که حاصل بخشی از فعالیت های تحقیقاتی مولف در زمینه ژئوتکنیک زیست محیطی است.


عنوان: مروری بر نانو تکنولوژی پزشکی


گردآورندگان: دکتر مهدی محمدزاده(عضو هیأت علمی دانشگاه ارومیه)، دکتر عباس بهادر (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران)، سید مهدی نور اشرف الدین( دانشجوی دکتری تخصصی )


ناشر: دانشگاه ارومیه


سال نشر: 1393


قیمت: 200000 ریال


کتاب مروری بر نانو تکنولوژی پزشکی حاصل مطالعه و جمع بندی مطالب مطرح در جدیدترین کتاب ها در زمینه نانو تکنولوژی پزشکی می باشد. امروزه، کتاب های تألیفی، ترجمه ای و تدوین شده در این زمینه خیلی کم است و کمبود در این زمینه خیلی احساس می شود.کتاب حاضر با عنوان مروری بر نانوتکنولوژی پزشکی در چهارده فصل تدوین شده است که به ترتیب شامل فصل اول کلیات نانوتکنولوژی، فصل دوم زیست مواد، فصل سوم ابزارها وتکنیک های نانوتکنولوژی، فصل چهارم نانو بیوتکنولوژی، فصل های بعدی در زمینه کاربردهای نانوتکنولوژی و در نهایت در فصل  پایانی تست های آزمون های دوره های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی همراه با جواب ها می باشد. این اثر گردآوری شده منطبق بر سرفصل های ارائه شده توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بوده و حاوی کلیه مطالب اساسی و ضروری نانوتکنولوژی پزشکی می باشد، لذا این مجموعه علاوه بر دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی(Ph.D) رشته نانوتکنولوژی پزشکی، جهت تمامی دانش پژوهان و دانشجویان محترم رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی،علوم آزمایشگاهی، زیست شناسی، پرستاری و مامایی، علوم تغذیه، توانبخشی، فن آوری های پزشکی وسایر رشته های مرتبط بسیار مناسب است و توصیه می شود.


عنوان: اصول حسابداری 1


مولف:اکبر زواری رضائی، محمد ایمانی برندق و حمزه دیدار(اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه)


نشر: انتشارات دانشگاه ارومیه


سال اول نوبت چاپ پنجم، 1393


قیمت: 160000 ریال


هدف عمده از تألیف کتاب این است که خوانندگانی که علاقه دارند، اصول حسابداری را با ارائه جزئیات مثال های تشریحی و تحلیل ها و برخواسته از جدیدترین منابع فرا گیرند، به سهولت به این مهم دست یابند. در طرح پرسش ها و مسائل کتاب تلاش شده خلاقیت و ابتکار و اعتماد به نفس در دانشجویان ایجاد و افزایش یابد به گونه ای که خواننده ناگزیر است که برای حل آن ها نه از حافظه، بلکه از اندیشه خود یاری گیرد. لازم به ذکر است کتاب حاضر برای کلیه دانشجویان حسابداری، مدیریت، اقتصاد و دیگر علاقه مندانی که در جستجوی درک مفاهیم مالی دانش حسابداری خود هستند بسیار مفید می باشد.

پربازدیدهای هفته اخیر

چند رسانه ای

با حضور بیش از 1500 دانشجو؛ گفت و گوی بی واسطه دانشجویان با سخنگوی دولت سیزدهم در دانشگاه ارومیه برگزار شد

گزارش جامع سفر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به استان آذربایجان غربی

رقابت 69956 داوطلب کنکور سراسری 1401 در آذربایجان غربی (+فیلم)

دهمین گردهمایی سالانه روسای مراکز بهداشت و درمان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور به میزبانی دانشگاه ارومیه (+فیلم)

گلهای بهاری زینت بخش دانشگاه ارومیه (گزارش تصویری)

دانشگاه اروميه در رسانه ها

تماس با ما

تماس با ما

آدرس : استان آذربايجان غربي - اروميه

کيلومتر 11 جاده سرو - دانشگاه اروميه

شماره تلفنخانه : 43-32752741-044

کدپستي : 5756151818

صندوق پستي : 165

پست الکترونيکي : publicrelation@urmia.ac.ir