Public Relations News Website

امروز

پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳
 

روند رو به رشد چاپ و تدوین کتاب در دانشگاه ارومیه

شانزده عنوان کتاب از اساتید دانشگاه ارومیه، در طی 9 ماه گذشته، تدوین شده و در حال چاپ می باشد و این آمار، افزایش دو برابری تدوین و انتشار کتاب را تا پایان سال جاری نشان می دهد.

میکائیل پاشازاده مسئول انتشارات دانشگاه، گفت: از این تعداد کتاب، 8 مورد،کتب تالیفی و 8 مورد ترجمه ای است که 4 عنوان از دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 3 عنوان از دانشکده دامپزشکی، 3 عنوان از دانشکده علوم، 3 عنوان از دانشکده کشاورزی و 2 عنوان از دانشکده منابع طبیعی می باشد و یک عنوان به دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ارومیه اختصاص دارد.

وی خاطرنشان کرد: کتب " اکو فیزیولوژی گراسلند ها و اکولوژی چرا "، " مبانی بازرسی زیست محیطی "، " بیماری های انگلی طیور "، " ژئومورفولوژی سیاره مریخ "، "  نشانگر های مولکولی و کاربرد آنها در تجزیه تنوع ژنتیکی هورمون ها "، " تنظیم کننده های رشد گیاهی جدید " و "  روش های میدانی و آزمایشگاهی در پژوهش گراسلند ها و تولیدات دامی " به ترتیب با تیراژ 1000 جلد،  پرتیراژ ترین کتب منتشر شده جدید دانشگاه ارومیه را به خود اختصاص داده و در لیست فهرست کتاب های دانشگاهی منتشرشده کشور، قرارگرفته است .

اطلاعات زیر به معرفی فهرست عناوین کتاب های پر تیراژ چاپ شده دانشگاه ارومیه می پردازد:

 

1- مبانی بازرسی زیست محیطی

      تالیف: صمد علیپور (عضو هیأت علمی)

قیمت: 17000 تومان

معرفی: توسعه بی مطالعه فعالیت های انسانی بخاطر حفظ منافع شخصی، بومی  محلی در دنیا سبب شده که ایمنی کل کره زمین از آلایش های ناشی از این فعالیت ها به طور جدی به مخاطره افتد. بر هر کشوری لازم است که قوانین روشنی در حفاظت از محیط زیست پایدار تدوین نموده و با آموزش های مستمر و اجرای بی قید و شرط آنها منافع و مصالح عمومی کشور را با ارتقاء سطح اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست آن کشور حفظ کند. این کتاب در راستای آموزش و یک راهنمای اولیه بر مبنای ایجاد ذهنیت با استفاده از منابع متعدد نگارش شده و امید است تاثیر مثبتی در تدوین و اجرای قوانین زیست محیطی ما ایفا نماید.

 

 

2-  بیماری های انگلی طیور

تالیف: موسی توسلی (عضو هیأت علمی)

قیمت: 9500 تومان

معرفی: اگر چه مطالب پراکنده ی زیادی در مورد انگل های طیور وجود دارد ولی همواره عدم وجود کتابی مختصر و مفید به زبان فارسی در موضوع انگل شناسی پرندگان برای استفاده ی پژوهشگران احساس می شد نیاز دانشجویان و دست اندرکاران صنعت طیور توجه مولف را به تالیف این اثر جلب کرد. این کتاب در 5  فصل تنظیم شده است. در فصل اول کلیاتی در ارتباط با اهمیت انگل ها پرداخته شده است در فصل دو و سه و چهار به ترتیب تک یاخته های انگلی، کرم های انگلی و انگل های خارجی در طیور مورد بحث قرار گرفته است و در فصل پنجم روش های تشخیصی بررسی شده است.

 

 

 

3-  نشانگرهای مولکولی وکاربرد آنها در تجزیه تنوع ژنتیکی

   تألیف: رضا درویش زاده (عضو هیأت علمی)، حیدر عزیزی

قیمت: 10000 تومان

معرفی:

کتاب حاضر با هدف آشنایی با نشانگرهای مولکولی و کاربردهای عملی آن ها در تجزیه تنوع ژنتیکی در حد امکان به صورت ساده و روان به رشته تحریر در آمده است با این حال آشنایی با مفاهیم ژنتیک و به نژادی، در درک بهتر مطالب؛ کمک شایانی خواهند نمود. این کتاب در 11 فصل به گونه ای تنظیم شده است که تسلسل مطالب حفظ گردیده است و با عنوان نشانگرهای مولکولی وکاربرد آنها در تجزیه تنوع  ژنتیکی به بحث پیرامون این مهم پرداخته است. مطالب تکمیلی انشاءالله در چاپ های بعدی کتاب  به رشته تحریر در خواهد آمد.

 

 

 

4- هورمون ها و تنظیم کننده های رشدگیاهی جدید

تالیف: محمدرضا اصغری (عضو هیأت علمی)

قیمت:15000 تومان

معرفی: در تالیف کتاب سعی شده است علاوه بر نتایج تحقیقات مولف؛ که به صورت طرح های تحقیقی و یا پایان نامه های تحصیلات تکمیلی با راهنمایی اینجانب به انجام رسیده اند، نتایج جدیدترین تحقیقات کاربردی دنیا در زمینه هورمون های غیرکلاسیک و بویژه سالیسیلات ها؛ جاسمونات ها، براسینواستیروئیدها، نیتریک اکسید، پلی آمین ها، اسید گاما آمینوبوتیریک، کیتوسان و برخی ترکیبات هورمونی دیگر مورد بررسی قرار بگیرد.

 

 

 

5-  اکوفیزیولوژی گراسلند ها و اکولوژی چرا

ترجمه: جواد معتمدی ( عضو هیأت علمی)، آرزو علیزاده

قیمت: 18000 تومان

معرفی:

محور اصلی مباحث مرتبط با اکوفیزیولوژی گراسلند ها و اکو لوژی چرا، بر اصول عمده رفتار جمعیت های گیاه و دام در سیستم های چرایی و تأثیر آنها بر تولید و پایداری این سیستم ها متمرکز است. ایجاد یک نگاه کلی و تلاش برای مشخص کردن مجموعه ای از اهداف، ضروری به نظر می رسید تا از طریق آنها نتایج تحقیقات انجام شده در رابطه با اکولوژی سیستم های چرا، مورد ارزیابی قرار گیرد.

محدودیت های محیطی و پاسخ گیاهان به برداشت و چرای برگ ها، مورفوژنی گونه های مرتعی و سازگاری به چرا و بی برگی، اثر متقابل گیاه و حیوان، مدیریت پایدار چرا در چرگاه های طبیعی، مشکلات پرورش دام در چراگاه های نیمه گرمسیری و معتدله آمریکای جنوبی از بخش های مختلف کتاب مورد بحث هستند.

 

 

 

6- روش های میدانی و آزمایشگاهی در پژوهش گراسلند ها و تولیدات دامی

ترجمه: جواد معتمدی ( عضو هیأت علمی)، آرزو علیزاده

قیمت: 22000 تومان

معرفی:اطلاع از روش های میدانی و آزمایشگاهی اندازه گیری پوشش گیاهی مراتع و تولیدات  دامی وابسته به آن، یکی از ملزومات اساسی به منظور مدیریت مراتع می باشد. در این ارتباط مقالات و منابع متعددی به چاپ رسیده است که از جامعیت لازم برخوردار نبوده اند و بعضا پاسخگوی نیاز افراد به هنگام انجام و تفسیر نتایج پژوهش نبوده است. کتاب حاضر که توسط 34 دانشمند علوم مرتع، دام، خاک و علم سنجش از دور در 16 فصل تألیف شده است، به نحو مطلوبی به تشریح مبنای و اصول مرتبط با اندازه گیری پوشش گیاهی و تولیدات دامی اکوسیستم های مرتعی و بوژه گراسلند ها پرداخته که نتایج، توصیه ها و پیشنهادات مطرح در متن کتاب، قابل تعمیم و اجرا در سطح وسیعی از مراتع کشور است. از این رو مرجع مناسبی برای ارزیابی ومدیریت پوشش گیاهی و تولیدات دامی مراتع توسط کارشناسان ارگان های اجرایی و تحقیقاتی می باشد. از طرف دیگر، منبع درسی بسیار مناسبی برای مقاطع مختلف تحصیلی رشته های مرتعداری و علوم دامی به منظور تدریس دروس ارزیابی و مدیریت پوشش گیاهی، اندازه گیریو ارزیابی مرتع، مدل سازی اکوسیستم های مرتعی، مدیریت دام و حیات وحش، تغذیه دام در مرتع و مسائل اقتصادی اجتماعی مراتع می باشد. رهنمود های مفید خوانندگان، جهت رفع نواقص موجود در چاپ های بعدی کتاب، بسیار ارزشمند خواهد بود

 

.

همچنین کتابهای " تاریخ تحولات سیاسی و اقتصادی خلیج فارس"، " اختلال دو قطبی"، " مدیریت اثر بخش مدرسه "، " اطلس رنگی عضله شناسی گاو "، " تاریخ نفت و کشورهای خاورمیانه "، " بیماری های ویروسی – گیاهان زینتی، جالیزی و سبزیجات "، " عملکرد دستگاه غدد درون ریز در فعالیت های بدنی"، " اطلس رنگی رسوبات و سنگ های کربنات در زیر میکروسکوپ " و " خون شناسی و سلول شناسی " از کتاب هایی هستند که به صورت الکترونیکی (E-BOOK) تدوین گردیده اند، علاقه مندان جهت دسترسی به این کتاب ها می توانند وارد سایت اصلی دانشگاه قسمت کتابخانه شده و کتاب مورد نظر را دانلود نمایند .

گفتنی است: انتشارات دانشگاه ارومیه از سال 1350 فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون موفق به چاپ تعداد کثیری از تألیفات و ترجمه های دانشگاهیان گردیده است.

 

 

پربازدیدهای هفته اخیر

چند رسانه ای

با حضور بیش از 1000 دانشجو؛ مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه ارومیه برگزار شد

با حضور بیش از 1500 دانشجو؛ گفت و گوی بی واسطه دانشجویان با سخنگوی دولت سیزدهم در دانشگاه ارومیه برگزار شد

گزارش جامع سفر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به استان آذربایجان غربی

رقابت 69956 داوطلب کنکور سراسری 1401 در آذربایجان غربی (+فیلم)

دهمین گردهمایی سالانه روسای مراکز بهداشت و درمان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور به میزبانی دانشگاه ارومیه (+فیلم)

گلهای بهاری زینت بخش دانشگاه ارومیه (گزارش تصویری)

دانشگاه اروميه در رسانه ها

تماس با ما

تماس با ما

آدرس : استان آذربايجان غربي - اروميه

کيلومتر 11 جاده سرو - دانشگاه اروميه

شماره تلفنخانه : 43-32752741-044

کدپستي : 5756151818

صندوق پستي : 165

پست الکترونيکي : publicrelation@urmia.ac.ir