Public Relations News Website

امروز

جمعه ۸ بهمن ۱۴۰۰

به آگاهی همکاران عزیز دانشگاهی می رساند که بدنبال درخواست تعداد زیادی از همکاران برای انتقال بیمه تکمیلی از بیمه ایران به بیمه آسیا و موافقت مسئولین دانشگاه با این انتقال، مطابق نامه شماره ۹۹/۴۳۴۵۵۹ مورخ ۹۹/۶/۵ شرکت بیمه ایران، متاسفانه در این چند روزه مراجعه بی سابقه ای توسط عده ای از همکاران به مراجع درمانی (دندانپزشکی و خرید عینک) صورت گرفته و بار هزینه ای زیادی به بیمه تحمیل شده است. با توجه به مفاد بند ج ماده ۲۰ قرارداد فیمابین -که در قراردادهای تمام شرکت های بیمه وجود دارد- دانشگاه در اینگونه موارد  در صورت فسخ یکطرفه قرارداد بایستی خسارت سنگینی را- که در نامه بالا اشاره شده است- به بیمه ایران پرداخت نماید.

با عنایت به موارد فوق هیات رییسه دانشگاه موضوع انتقال از بیمه ایران به آسیا را منتفی نموده مقرر نمود همکاری با بیمه ایران تا پایان زمان قرارداد ادامه پیدا کند.

چند رسانه ای

دانشگاه اروميه در رسانه ها

تماس با ما

تماس با ما

آدرس : استان آذربايجان غربي - اروميه

کيلومتر 11 جاده سرو - دانشگاه اروميه

شماره تلفنخانه : 43-32752741-044

کدپستي : 5756151818

صندوق پستي : 165

پست الکترونيکي : publicrelation@urmia.ac.ir