Public Relations News Website

امروز

دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰

اخیراً دبیر یکی از تشکلهای فرهنگی دانشگاه در فضای مجازی، نهادهای قانونی دانشگاه را مورد حمله قرار داده است. جهت تنویر افکار عمومی اعلام میکنیم که کمیته انضباطی یک نهاد قانونی دانشگاهی بوده و به شکایات و تخلفات احتمالی رسیدگی می کند. طرح شکایت از سوی افراد حقیقی و حقوقی به کمیته انضباطی جرم نبوده، حقی است که تمام آحاد دانشگاهی از آن برخوردار هستند.

 از طرف دیگر قانون، به طرف شکایت فرصت دفاع از خود را پیش بینی کرده است. کمیته انضباطی هم موظف است عادلانه و مستند رسیدگی کند. نهایتاً این هم بدیهی است که طرح شکایت در کمیته انضباطی الزاماً به معنای صدور حکم از آن کمیته نیست.

روابط عمومی دانشگاه از کلیه تشکلها و نمایندگان آنها انتظار دارد که به نهادهای قانونی و مدنی دانشگاه احترام بگذارند و بجای کشاندن موضوع به فضای مجازی از ظرفیت هایی که قانون در اختیار آنها قرار داده است، استفاده نمایند.

روابط عمومی دانشگاه ارومیه

چند رسانه ای

دانشگاه اروميه در رسانه ها

تماس با ما

تماس با ما

آدرس : استان آذربايجان غربي - اروميه

کيلومتر 11 جاده سرو - دانشگاه اروميه

شماره تلفنخانه : 43-32752741-044

کدپستي : 5756151818

صندوق پستي : 165

پست الکترونيکي : publicrelation@urmia.ac.ir