Public Relations News Website

امروز

یکشنبه ۲ آبان ۱۴۰۰

راهنمای درخواست حذف آیین نامه ای(حذف پزشکی) یک درس

دانشجویان محترم خواهشمند است در خصوص حذف آیین نامه ای(حذف پزشکی) به موارد ذیل دقت نمایند.

(مهلت ارایه درخواست : از تاریخ 1400/04/16 تا تاریخ 1400/05/08)

برای تمامی ورودیها

براي درخواست حذف آیین نامه ای( حذف پزشکی) یک درس قوانين و شرايط زير بايستي رعايت گردد:

1- فقط یک درس را می توانید حذف آیین نامه ای( حذف پزشکی) نمایید

2- نام درس و کد درس و نام استاد مربوطه در درخواست حتما درج گردد.

3- دانشجو در امتحان درس مربوطه شرکت نکرده باشد.

4- حد نصاب دروس نيمسال (براي مقطع كارشناسی 12 واحد) بايستي رعايت گردد.

 

دانلود فایل راهنما

چند رسانه ای

دانشگاه اروميه در رسانه ها

تماس با ما

تماس با ما

آدرس : استان آذربايجان غربي - اروميه

کيلومتر 11 جاده سرو - دانشگاه اروميه

شماره تلفنخانه : 43-32752741-044

کدپستي : 5756151818

صندوق پستي : 165

پست الکترونيکي : publicrelation@urmia.ac.ir