Public Relations News Website

امروز

چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰

با توجه به اینکه اخیرا عده ای در فضای مجازی، سوالات و انتقادات و شبهاتی  به عملکرد مدیران دانشگاه در طول دوره ۸ ساله مطرح نموده و بنوعی عملکرد آن ها را زیر سوال می برند، ریاست محترم دانشگاه ضمن تاکید بر آزاد بودن انتقاد از عملکرد مدیران، از روابط عمومی درخواست کرده اند با احصا این شبهات و انتقادات، پاسخ و موضع دانشگاه را شفاف سازی نمایند.

 سوال : چرا با مرخصی همکاران کارمند مخالفت نمی شود و چرا از این طریق مانع از دریافت پول به آن ها می شوید. اگر هم قرار است بالسویه عمل شود چرا برای مدیران دانشگاه چنین نمی کنید؟

 جواب: در مورد سوال اول باید عرض کنم قانونگذار هم برای کارمند و هم برای هیات علمی، در طول سال زمانی را برای مرخصی و استراحت و تمدد اعصاب در نظر گرفته است. این مرخصی برای سلامت روحی و جسمی آن ها لازم است و البته که همه چیز پول نیست. در چند سال اخیر حتی برای هیات رییسه دانشگاه هم مرخصی اجباری در نظر گرفته اند و در صورت عدم استفاده می سوزد. اگرچه همکاران هیات رییسه نتوانسته اند کاملا استفاده نمایند. 

ما از مدیران دانشگاه درخواست کرده ایم که اگر کارمندی درخواست مرخصی کرد نباید مخالفت نمایند. اگر مدیری با مرخصی کارمندش مخالفت کند باید برای مدیران مافوق خود دلیل موجه داشته باشد.

اگر یک همکار بخواهد از طریق مرخصی نرفتن خود پولی بدست آورد، بدون آنکه نیازی به نرفتن ایشان باشد، باید خودش و مدیرش بدانند که یک بار مالی به دانشگاه تحمیل می کنند و پول شبهه ناک بوده و به بودجه دانشگاه تحمیل می شود. پول بی زبان دولت باید درست هزینه شود. اگر هم همکار کارمند مرخصی خود را برای ایام کاری حوزه خود نگه داشته و آن مواقع درخواست مرخصی نمایند مثل اینست که همکار هیات علمی در داخل ترم و تدریس خود مرخصی خارج از قاعده بگیرد که هر دو غیر قانونی می باشد. بنا بر این هم کارمند و هم هیات علمی بهتر است با هماهنگی و تنظیم با مدیران بخش خود از مرخصی استحقاقی خود بتدریج استفاده نمایند و گرنه برای هر دو قشر دانشگاهی این مرخصی خواهد سوخت.

اما در مورد مدیران باید عرض کنم دانشگاه با مدیران خود اداره می شود. ما بصورت رسمی از مدیران درخواست کرده ایم که از زندگی و خانواده و وقت شخصی خود بگذرند و به دانشگاه و اداره آن اختصاص دهند. بنابراین هرچقدر مسئولیت سنگین تر باشد، همانقدر وقت گذاشتن مدیر هم باید بیشتر شود. طبیعی است متناسب با مسئولیت و وقتی که مدیر به اداره حوزه خود اختصاص می دهد از ایشان مرخصی خریداری می شود. 

چند رسانه ای

دانشگاه اروميه در رسانه ها

تماس با ما

تماس با ما

آدرس : استان آذربايجان غربي - اروميه

کيلومتر 11 جاده سرو - دانشگاه اروميه

شماره تلفنخانه : 43-32752741-044

کدپستي : 5756151818

صندوق پستي : 165

پست الکترونيکي : publicrelation@urmia.ac.ir