Public Relations News Website

امروز

چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰

با توجه به اینکه در فضای مجازی، سوالات و انتقادات و شبهاتی به عملکرد مدیران دانشگاه  مطرح شده است، ریاست محترم دانشگاه ضمن تاکید بر آزاد بودن انتقاد از عملکرد مدیران، از روابط عمومی درخواست کرده اند با احصا این سوالات و انتقادات، پاسخ و موضع دانشگاه را شفاف سازی نمایند. در این رابطه مصاحبه کوتاهی با آقای دکتر حب نقی انجام شده است که در زیر آمده است:

سوال:

۱-آقای دکتر همکاران همچنان از عدم اجرای همسانسازی ویژه(۶۰ درصد) گله مند هستند.

۲- با اعلام افزایش پذیرش دانشجوی خارجی انتظار دارند همسانسازی ویژه را اجرا نمایید.

۳- بعضی از همکاران نیز به شما انتقاد دارند که بدلیل عدم تحرک مسئولین،  بودجه دانشگا‌ه کوچک مانده است.

 پاسخ: این اظهارات بعضی از همکاران ناشی از عدم اطلاع آن ها از واقعیت بودجه دانشگاه است. بودجه دانشگاه ارومیه در سال ۱۴۰۰ یکی از بیشترین رشد ها را در تاریخ خود تجربه کرده است ما از لحاظ درصد رشد بودجه در بین دانشگاه ها در مرتبه دوم بودیم من همینجا از همکاران حوزه بودجه دانشگاه تشکر می کنم. در ضمن بودجه دانشگاه ها همه ساله با درصدی افزایش توسط مجلس تصویب می شود و در ۱۴۰۰ بیشترین افزایش را در بین دانشگاه ها داشته است.

سوال: در اینصورت اگر بودجه بالایی دارید چرا همسانسازی را اجرا نمی کنید

پاسخ:

ما از بودجه جاری خود همسازی را اجرا کرده ایم ولی ظرفیت بودجه ما بیش از همسانسازی ۳۰ درصد نیست. بار مالی این ۳۰ درصد در سال جاری  ۳۴ میلیارد تومان است و قرار بود سازمان برنامه دو برابر این مبلغ را به ما بدهد که تا این قانون را اجرا کنیم ولی تا کنون ریالی نداده است.

باید یک بار دیگر تاکید کنم ۸۵ درصد بودجه دانشگاه (با اجرای همسانسازی ۳۰ درصد) صرف حقوق پرسنل می شود. اگر ما همسانسازی ویژه را هم از بودجه جاری دانشگاه پرداخت کنیم این رقم به ۹۷ درصد می رسد. در آن صورت یعنی دانشگاه را با ۳ درصد مانده بودجه باید اداره کنیم و این نشدنی است. یعنی با اجرای همسانسازی ویژه باید درب دانشگاه را ببندیم.

اگر همکاران این موضوع را باور ندارند خودشان یا نمایندگانشان بیایند تحقیق کنند و اگر دیدند موضوع درست است آن چند نفر  را که با هیچ استدلالی قانع نمی شوند را آگاه سازند.

- در مورد عواید حاصل از افزایش جمعیت دانشجویان خارجی باید عرض کنم عواید دانشگاه وارد خزانه کشور می شود و در حد بودجه مصوب  از خزانه بر می گردد. در بودجه ۱۴۰۰ این افزایش ناگهانی پیش بینی نشده است. بنابراین مبالغ بیشتر از بودجه مصوب باید طی تشریفاتی از وزارت متبوع و خزانه مطالبه گردد. این ها هنوز نسیه است و فعلا همین بودجه دانشگاه است که باید با آن دانشگاه را اداره بکنیم.

 ولی مسلم است که در  سال بعد عواید دانشگاه افزایش قابل توجهی پیدا خواهد کرد که ان شاالله مدیریت بعدی می تواند روی آن حساب باز کند.

سوال:همکاران به نامه وزیر محترم اشاره می کنند که با رییس دیوان محاسبات تلفنی صحبت کرده و دستور پرداخت همسانسازی را داده است چرا با وجود دستور وزیر آن را اجرا نمی کنید.

  پاسخ: اتفاقا ایراد دیوان محاسبات به دانشگاه ها پرداخت همسانسازی بدون اعتبار مربوطه است. بنابراین مشکل اصلی، اعتبار همسانسازی است که اشاره کردم. اگر جناب وزیر به پرداخت همسانسازی اصرار دارند- که خیلی هم خوبست- شایسته است اعتبار مربوطه را از دولت و سازمان برنامه بگیرند و مشکل را اساسی حل کنند. در این صورت ایراد دیوان محاسبات هم خود بخود حل خواهد شد.

 

چند رسانه ای

دانشگاه اروميه در رسانه ها

تماس با ما

تماس با ما

آدرس : استان آذربايجان غربي - اروميه

کيلومتر 11 جاده سرو - دانشگاه اروميه

شماره تلفنخانه : 43-32752741-044

کدپستي : 5756151818

صندوق پستي : 165

پست الکترونيکي : publicrelation@urmia.ac.ir